Sveriges och Lettlands gemensamma historia och kultur

När jag tänker på vår gemensamma historia och kultur, blir jag vid första anblicken tveksam om jag kan hitta något direkt samband med de nordiska och baltiska länderna. Vi har mer skillnader än likheter.

Sverige har varit självständigt under en lång tid och tidvis ganska isolerat från resten av Europa medan Lettland har ändrat sin status två gånger under de senaste 100 åren. 1918 utropades Lettland till en självständig stat och till slut erkändes av Sovjetryssland som en fri och självständig nation år 1920. Efter det andra världskriget föll Lettland under sovjetiskt styre och först 1991 underskrev landet en deklaration om självständigheten igen.

Lettland dominerades under århundraden av andra större nationer och folk som tyskar, svenskar, polacker och ryssar. Å andra sidan är Sverige nu en viktig aktör i Lettland och dialogen är slagkraftig. Det gäller såväl politiska, ekonomiska och kulturella förbindelser som samarbete på lokal och regional nivå. Många letter har flyttat till Sverige och därför finns det också starka band mellan Sverige och Lettland på den personliga nivån.

Om man tittar i ett historiskt perspektiv, uppstod ett av de första banden med Skandinavien och Lettland mellan 1621 – 1710 när Lettland var svenskt och Sverige styrdes av en svensk kung Gustav II Adolf. Då skedde en viss invandring från Sverige och de ekonomiska förbindelserna stärktes.

År 1776 inrättades ett svenskt konsulat i Riga för att främja den svenska handeln. Efter Lettlands första självständighet, 1918, erkändes landet de jure av Sverige den 4 februari 1921 och samma år upprättas också en svensk beskickning i landet. Efter den sovjetiska ockupationen av Lettland 1940 upphörde de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Lettland men återupptogs då Lettland återvann sin självständighet 1991. Sverige invigde sin ambassad i Riga den 29 augusti 1991.

Sverige var starkt engagerat i uppbyggnaden av samhället i samband med Lettlands återvunna självständighet och senare i förberedelserna inför Lettlands EU-inträde. Sverige och Lettland samarbetar på flera områden inom EU och har även likartad syn på ett flertal EU-frågor. Även inom ramen för Östersjösamarbetet finns väl upparbetade kontakter på olika områden.

Sverige har en stor företagsnärvaro i Lettland och cirka 800 svenskrelaterade företag är mer eller mindre verksamma i landet. Sverige står också för den största delen av de utländska investeringarna när man räknar in bankväsendet.

Swedbank, SEB och Nordea tillhör Lettlands största banker med drygt 50 procent av marknaden. ICA/Rimi är ett av de största detaljhandelsföretagen och Telia Sonera och Tele2 är betydande aktörer i telekomsektorn. Bland övriga företag kan bygg- och konsultföretaget Hifab samt industriföretag såsom ABB, Lesjöfors och Tetra Pak nämnas.

Cirka 500 svenska medborgare är folkbokförda i Lettland och turismen i båda riktningarna har ökat på senare år. Air Baltic flyger dagligen mellan Riga och Stockholm.

Stockholm School of Economics i Riga, som grundades på initiativ av Handelshögskolan i Stockholm 1994, är idag väletablerad och deltar också aktivt i den ekonomiska debatten i Lettland.

Svenskundervisning i Lettland bedrivs vid flera högre lärosäten: Lettlands Universitet, Kulturakademin samt Daugavpils Universitet och vid flera gymnasieskolor: exempelvis vid Nordiska språkskolan i Riga, gymnasier i Jekabpils, Livani och Talsi.

Vi kan nämna många andra områden som visar att vi har gemensam kultur och historia vilket visar sig bland annat i traditionella maträtter och firande av högtider.

Jag tänker på populära högtider som midsommar, Valborg, jul, Lucia och påsk. Vi hittar samma traditionella mat i Sverige och Lettland: grönsaker (potatis, kål, morot, rödbeta, lök), kött och fisk, frukt (äpple, päron, plommon) vilket delvis kan förklaras av att vi har ganska liknande klimat.

Till slut vill jag säga att det här är bara början av vårt samarbete mellan våra länder och i framtiden hoppas jag att se ännu större ekonomiska och kulturella förbindelser.

Žanna, Lettland