Paralleller i de nordiska och baltiska ländernas historia och kultur

Från en av de böcker som jag har läst minns jag en sådan här fras: att alla kulturer finns i nära samarbete med andra kulturer och detta är sant! Vi lånar inte bara en hel del av andra kulturer utan också kan dra några paralleller.

En gemensam historia och kultur

Alla skandinaviska (och nordiska) länder har en gemensam historia och kultur. Norge och Finland har en lång period av historia när de varit en del av Sverige (svenskan i Finland är fortfarande ett officiellt språk, även om det bara talas av omkring 5% av befolkningen, medan samma andel av finländarna i Sverige har finskan ingen officiell status). Fram till mitten av 1920-talet varit Island en del av Danmark.

På samma sätt har de baltiska länderna en gemensam historia när de var en del av det ryska imperiet och blev självständiga 1918. År 1940, under andra världskriget, fick de som införlivats med Sovjetunionen status av att vara en del av Sovjet. Snart invaderades de baltiska staterna av de tyska trupperna och förblev där till slutet av kriget, tills de tvingades bort av den sovjetiska armén. År 1991 blev den politiska situationen i Sovjetunionen instabil och Lettland, Litauen och Estland förklarade sig självständiga, och nu är de fria från påverkan utifrån.

Flaggor

Alla fem skandinaviska länder (inklusive Åland) har liknande flaggor med kors på en bakgrund av en annan färg i vita gul-blå-röda toner. Men flaggorna till alla de tre baltiska länderna har tre ränder av olika färger (Lettland: röd vit och röd; Estland: blå svart och vit; Litauen: gul grön och röd).

Geografiska lägen och landskapet

De baltiska länderna är mycket lika i terräng och geografiskt läge, men om vi talar om Norden, exempelvis Sverige, Norge, och Finland liknar de mycket varandra delvis för att det geografiska läget och landskapet, klimatet och olika naturområden gör dem till unika platser för boende och rekreation. Danmark i detta avseende kännetecknas av att det är mycket platt (den högsta punkten är 170 meter över havet) och lite mindre uttrycksfullt. Island är mycket speciellt på grund av öns vulkaniska läge i Nordatlanten.

Köket

Köken i de skandinaviska länderna är lika och ändå har de sina egenheter. När jag bodde i Sverige kunde jag märka folkets kärlek till fisk (särskilt populärt är sill och lax) och skaldjur, kött och vilt, rågbröd, potatis, skogsbär, svampar, och kanelbullar. De nordiska länderna är också världsledande inom kaffekonsumtion. Naturligtvis finns det i de baltiska ländernas kök liksom i det skandinaviska en hel del fisk därför att de baltiska länderna gränsar mot havet. Vi har också fina ostar, många av dem är tillredda enligt gamla recept, underbara bakverk, mejeriprodukter, underbara rågbröd och vaniljsås. Mycket populära är maträtter av potatis, grönsaker och skogsprodukter. Svampar och bär är en del av många maträtter.

Naturligtvis är det inte alla paralleller vi kan dra, bara några av dem. Trots det faktum att mellan alla baltiska länder, såsom bland de nordiska, finns det många likheter, är vi alla olika. Varje land, trots gemensam historia, liknande maträtter och några traditioner är unikt, och det är så intressant. Allt som förenar oss är ett utmärkt tillfälle för samarbete, vänskap och nya spännande resor!

Elvira, Lettland