Mirva, IT-planerare inom social- och hälsovården

Jag intervjuade Mirva från företaget 2M-IT, som är Finlands största informations- och kommunikationsteknologiföretag inom social- och hälsovården. 2M-IT erbjuder lösningar och serviceapplikationer inom informationsteknik. Deras största kunder i Åboregionen är Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt i Österbotten.

I jobbet behöver man den så kallade tjänstemannasvenska, vilket betyder obligatorisk högskolesvenska i Finland. Kunskaper i svenska är viktigt i 2M-IT, eftersom kunderna kommer från svenskspråkiga områden. Speciellt i Vasa är det viktigt att kunna arbeta på svenska med kunder, eftersom många pratar nästan bara svenska i Vasa. I Åboregionen är Åbolands sjukhus det enda sjukhus som är svenskspråkigt. Det beror också på arbetsuppgiften om man pratar svenska med kunder eller inte. Mirva säger att man använder svenska mycket och det är viktigt att kunna betjäna kunder på svenska och skriva bra svenska. Däremot om man bor här i Åbo, där jag bor, är det inte så viktigt eftersom nästan alla kan prata finska. På möten brukar man prata svenska om alla förstår och kan prata det, men om någon av mötesdeltagarna inte kan prata svenska använder man finska. Finlandssvenskarna kan oftast prata både svenska och finska och man kan därför använda också finska. Ibland kan både svenska och finska användas i ledigare situationer.

2M-IT erbjuder arbetstagarna språkkurser i svenska. Då kan man välja mellan olika kurser enligt behovet. Språkkurserna är frivilliga. På Mirvas jobb i de här tvåspråkiga områdena är det nästan ett måste att kunna prata och förstå svenska och att kunna jobba på svenska. I Finland använder man mycket svenska inom sjukvården eftersom svenska är ett officiellt språk i Finland. Kommunala myndigheter är skyldiga att erbjuda service på båda språken och då måste man i 2M-IT också kunna erbjuda service på svenska.

Intervjuare: Aino, Finland