Åbolands Fastigheter

Jag intervjuade en fastighetsmäklare som heter Atte. Han jobbar på Åbolands Fastigheter i Pargas och skärgården. Företaget är tvåspråkigt eftersom det ligger i Pargas. Det är många finlandssvenskar som bor där. Företaget erbjuder fastigheter och fastighetsförvaltningstjänster i Pargas med omnejd.

För att kunna jobba i företaget måste man kunna prata med människor, skicka mejl, göra annonser om fastigheter, förstå och tala svenska. Atte tror att de inte kommer att anställa någon som inte alls talar svenska eftersom så många kunder har svenska som sitt modersmål.

Jag frågade honom om språkfärdigheter i svenska är värdefullt i arbetslivet. Atte sade att i alla fall är det inte dåligt att kunna svenska. Ifall kunden är t.ex. från Sverige är det fint om man kan tala kundens språk. Kunderna är mer avslappnade när de kan tala sitt eget modersmål. Vi diskuterade även svenskan som lingua franca när alla också talar engelska. Atte tycker att man också klarar sig på engelska men speciellt i Norden känner man en starkare samhörighet om man har ett gemensamt språk.

I Åbolands Fastigheter består kunderna mestadels av finska medborgare men ibland kan en utländsk person kliva in i butiken, oftast ryssar. Även om det inte finns många utländska kunder måste man ha förmåga att samverka med människor från olika kulturer.

“Vi använder svenska dagligen i varje uppgift vi utför, ibland måste vi utföra samma uppgifter på finska eller engelska”, berättar Atte. Kunden får välja vilket språk hen talar i företaget. Om kunden är finskspråkig väljer hen naturligtvis finska men om kunden är svenskspråkig pratar hen svenska. “Ibland om situationen kräver det, t.ex. om ett gift par köper bostad och mannen pratar svenska och kvinnan pratar finska, måste vi säkerställa att alla förstår. Eller om jag skickar ett mejl på svenska och får svar på finska, skickar jag nästa mejl på finska naturligtvis”, säger Atte. Annonser gör man på båda språken men inte på engelska.

Slutligen frågade jag om han har blivit erbjuden av företaget att gå på en språkkurs i svenska. Jag visste svaret redan på förhand. Det har han inte eftersom företaget anses vara svenskspråkigt och grundaren är också finlandssvensk.

Intervjuare: Emmi, Finland