Startsidan

Vill du bli bättre på att använda svenska i arbetet?

Ladda ner Android-appen Nordic BLiS och lär dig att använda svenska i arbetslivet medan du spelar minispel och reser från Lettland till Finland, Island, Estland och Sverige.

Här i portalen kan du också läsa och lyssna på texter och öva förståelse och grammatik medan du lär dig mer om de nordiska och baltiska länderna. Övningarna är interaktiva och självrättande. Börja genom att välja vilket tema du vill lära dig mer om: Ekonomi, företag och internationell handel, historiska beröringspunkter, hållbar ekonomi och miljö, kultur eller personliga berättelser om hur det är att ha svenska som arbetsspråk.

Hela Viedex lärplattform är öppen och avgiftsfri, så du kan studera självständigt i din egen takt. Texterna är skrivna av universitetsstudenter från fyra universitet i Estland, Finland, Island och Lettland och har sedan redigerats och korrigerats. För att uppgifterna ska fungera ordentligt rekommenderar vi att du använder Google Chrome som webbläsare.

Vill du veta mer om hur man bäst kommunicerar med svenska företag och hur svenska kan användas i arbetslivet? Se våra videointervjuer med personer som använder svenska i sina arbeten.

För att få ut så mycket som möjligt av lärplattformen bör du ha grundläggande kunskaper i svenska. Övningarna har gjorts för att passa dig som ligger på nivå B1 eller högre enligt Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR).

Viedex lärplattform är resultatet av ett samarbete mellan svensklärare vid Högskolan i Gävle, Islands universitet, Daugavpils universitet, Tallinns universitet och Åbo yrkeshögskola och har tagits fram i Erasmus+-projektet Viedex – Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context under åren 2016-2019.